Ingen ska leka elektriker

Det är mycket inredningsprogram hit och dit. Alla ska renovera som bara den. Vi skattar oss lyckliga när vi renoverar och därmed höjer värdet på den egna bostaden, villan eller hur vi nu bor. Vi lär oss med Ernst Kirchsteiger och Martin Timell hur vi själva ska mura spisar, bygga bastun och dra elen på egen hand.... eller vänta nu. Ska vi verkligen dra elen själva Går det ens att göra? Och hur gör man i så fall?

Ha respekt för elektricitet

Få saker lämnar så många frågetecken som kring det här med elektricitet och få saker är så illa behandlade. Vi har alldeles för lite respekt, kunskap och förståelse för hur farlig elektriciteten är. Utan professionell kunskap riskerar man inte bara sitt eget liv. Man bryter även mot lagen. Man får helt enkelt inte dra el själv. Det behövs en behörig elektriker som sköter om elen.

Detta kan el förorsaka

Varför då? Jo, kort och gott:

  • Elektricitet kan döda dig
  • Hanterar du elektriciteten felaktigt och får en stöt kan du dö
  • Du riskerar att det brinner
  • De flesta bränder i Sverige har sitt ursprung i så kallad ful-el
  • El som har dragits av privatpersoner och som är felaktigt dragen
  • Det leder till överhettning och en brand uppstår
  • Enligt försäkringsbolagen pekar de flesta brandutredningar på att elen är boven i dramat
  • 19 Aug 2017